Om organisationen

 om organisation

Om organisationen

VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu - i vores egen hverdag og på politisk plan.

Klimaforandringerne kender ingen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats både lokal, national og international. Vores aktiviteter spænder fra miljøgrupper på danske ungdomsuddannelser, energivejledning af husejere til bio-toiletter i Kenyas største slumområde.

Uanset om du er husejer, politiker eller skoleelev - om du bor i Danmark eller Mali - kan du gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden.

VedvarendeEnergi arbejder ud fra følgende værdier

  • Folkeligt ejerskab: Alle beslutningsprocesser skal tage udgangspunkt i nærdemokratiske principper, hvor alle inddrages og tager et aktivt ansvar.
  • Uafhængighed: Den enkeltes valg er baseret på fri adgang til korrekt og uvildig information, der er uafhængig af kommercielle og partipolitiske interesser.
  • Helhed: CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed skal ses i sammenhæng – både lokalt og globalt.

blue arrow Læs også vores opdaterede vedtægter

blue arrow Læs vores årsrapport 2015

Vision

I VedvarendeEnergi indgår vi i alliancer med alle, der helt eller delvist arbejder for de samme mål som os, og hver enkelt afdeling sætter sig klare og konkrete mål, der både hver for sig og i sammenhæng er med til at opfylde dele af vores vision.

Vi ønsker en verden med bæredygtig energiforsyning, baseret på 100% vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer med et stærkt folkeligt ejerskab.

Folkeligt ejerskab forstås både helt konkret, som f.eks. ejerskab af vindmøller eller decentrale kraftvarmeanlæg, men også i en demokratisk forstand, hvor folk tager et medansvar for deres energiforsyning og -forbrug, herunder globale følgevirkninger som klimaforandringer samt økonomisk og social ulighed.

Mission

Vores hovedopgave ligger dér, hvor markedet ikke har sine prioriteter. Via innovative projekter vil vi medvirke til at skabe nye markeder, og via debat og oplysning søge at påvirke til holdningsændringer, der fører til en hurtig udfasning af fossile brændsler.

Vores styrke er at anvise konkrete løsninger, der løser opgaven i et helhedsorienteret perspektiv. Energi er i udgangspunktet et teknologisk emne, men politiske og sociologiske virkemidler er lige så vigtige som teknologisk innovation.

Vi har stadig en mission i Danmark

I Danmark er vi nået langt, men ikke langt nok. Vi skal stadig kæmpe for at fjerne forhindringer, der begrænser udbredelsen af vedvarende energi, både holdningsmæssigt og via konkrete projekter.
Som en vidt forankret, folkelig forening med kontakt til den enkelte, er det vores styrke at kunne se de bæredygtige løsninger ud fra forbrugerens/borgerens behov. Vi har derfor en særlig opgave i at formidle viden, hjælpe den enkelte borger, virksomhed og offentlige myndighed så energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energi bliver en folkesag.

blue arrowFind de lokale foreninger i Danmark, som også arbejder for 100 % vedvarende energi

Bæredygtige ressourcer til alle

I 1992 blev der i Rio de Janeiro lagt et spor for en bæredygtig verden. Det spor skal vi holde verden fast på. Problemerne er størst i udviklingslandene, hvor underprivilegerede befolkninger rammes af negative følgevirkninger af klimaforandringer og den rovdrift, der drives på deres landes naturressourcer.
Vores mission i udviklingslandene er at arbejde for adgang til rene, billige og bæredygtige energiressourcer for fattige og underprivilegerede, der også skal have medindflydelse på de miljøforhold, der har konsekvenser for deres levevilkår – især i verdens slumområder.

 

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér