Når klimaforandringerne handler om at overleve

Et globalt ansvar

En dansker udleder 10,6 tons CO2 om året. En malier 0,05 tons. Men det er malieren, der først mærker klimaændringernes miljømæssige konsekvenser: Ørkenspredning, mere tørke og mindre landbrugsjord og oversvømmelser omkring de store floder. Klimaændringerne forværrer den globale fattigdom, fordi fattige mennesker er meget påvirkede af ændringer i naturen, og samtidig har de for få ressourcer til at kunne tilpasse sig forandringerne.

VedvarendeEnergis internationale afdeling arbejder for en retfærdig og bæredygtig verden for alle.

Sådan arbejder vi

I alle vores projekter arbejder vi med tre niveauer:

  • Fortalervirksomhed over for myndigheder og offentlige instanser
  • Organisering af befolkningsgrupper
  • Konkrete tiltag

De tre niveauer hænger nøje sammen og er i et vist omfang betinget af hinanden, for at lykkes.

By og land - to sider af samme sag

Vi har valgt at koncentrere os om to indgangsvinkler til vores arbejde; projekter der fokuserer på bysanitet, og projekter hvor vi arbejder med miljøressourcer i landområder.

I landområderne anvendes biomasse såsom træ i små ineffektive komfurer indendørs, og det giver helbredsproblemer såsom åndenød, kroniske lungeproblemer og lungekræft. Og den overdrevne skovhugst medfører samtidig erosion og voksende ørkenområder - dermed forsvinder alle ressourcer i området.

I storbyerne er der behov for at mindske miljøbelastning og forbedre de daglige levevilkår. Der er en stor indvandring til byerne blandt andet på grund af klimaændringerne  og de stadig færre ressourcer i landområderne. Det skaber store slumområder, hvor der ikke er adgang til rent vand eller sanitære forhold.

En vigtig betingelse for at skabe en bæredygtig udvikling er, at det skal kunne betale sig at anvende lokale og vedvarende ressourcer for projekternes målgruppe. Indkomstskabende aktiviteter er derfor et centralt element i alle VedvarendeEnergis projekter, fordi en sikker indtægt gør, at de fattige overhovedet ser muligheden for at ændre adfærd.

Derfor arbejder vi globalt

VedvarendeEnergis internationale afdeling blev grundlagt kort efter FNs konference om Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Konferencen satte for første gang fokus på bæredygtig udvikling med den såkaldte ’Brundtland-rapport’: Vores Fælles Fremtid (1987). VedvarendeEnergi deltog og har siden opfattet det internationale arbejde som en vigtig og integreret del af organisationens arbejde.
 
Kort efter Rio-konferencen blev Miljøministeriets miljøbistandsafdeling DANCED oprettet og VedvarendeEnergi deltog i en række undersøgelser af mulighederne for støtte til miljø NGOer og deres arbejde i de såkaldte mellemindkomstlande: Sydafrika, Thailand og Malaysia. Det blev senere til et projektsamarbejde i de tre lande fra 1997 – 2008.
 
Da Danced blev nedlagt i 2001 overgik miljøområdet til Danida, som vi i dag samarbejder med, men nu kun i de fattigste lande. Vi har gennem vores netværk og møder med ligesindede organisationer koncentreret indsatsen i Mali, Kenya og Mozambique.

 

Nyheder fra syd

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev "Sustainable Newsletter", som udkommer hver 3. måned og fortæller historier fra arbejdet som NGO i lande som Mali, Kenya og Mozambique.

 

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér